Czytaj więcejDnia 8.11.2021 grupa uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w ramach projektu MCHE w obszarze „Żywność”, uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uczniowie wysłuchali wykładu: ”Praca sommeliera” nt produkcji win, ich rodzajów oraz zasad doboru do potraw.
Mieli okazję wraz z prowadzącą zajęcia dr inż. Moniką Cioch- Skoneczny, dokonać oceny organoleptycznej wina pod kątem podstawowych cech sensorycznych takich jak barwa, klarowność, bukiet.
Przy okazji wyjazdu, uczniowie obejrzeli budynek uczelni, sale wykładowe i laboratoria i mamy nadzieję zachęciło ich to do kontynuowania w przyszłości nauki na Wydziale Technologii Żywności.

Hits: 907
Czytaj więcej

Czytaj więcejUczniowie klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Ekonomicznego w obecnym roku szkolnym biorą udział w kolejnej edycji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej uczestniczą w zajęciach on -line w obszarach: Żywność i Język angielski zawodowy.

Zajęcia on-line prowadzone są w formie wideokonferencji poprzez platformę MChE. Uczniowie biorą w nich udział stacjonarnie w szkole lub zdalnie. Tematyka zajęć jest różna i ukierunkowana zawodowo. Projekt podnosi kompetencje kluczowe uczestników dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poszerza wiedzę zawodową.

Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone są przez różnych pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z obszarów tematycznych.

Hits: 1557
Czytaj więcej

Czytaj więcejnr: RPMP.10.02.03-12-0490/16 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

W związku z wolnymi miejscami do udziału w zajęciach on –line z obszaru

Żywność (3 wolne miejsca),

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji na okres od 14 do 18 września 2020 r.

Dodatkowo rekrutacja odbywa się na analogicznych zasadach jak rekrutacja właściwa z zachowaniem aktualnie obowiązujących dat.

Chętnych do udziału zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz złożenia formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Przewodniczący komisji –Agata Wajda-Tylek

Członek komisji- Ewa Cygan

Członek komisji – Monika Zachara-Moskal


Hits: 3753
Czytaj więcej

Czytaj więcejDnia 2 września rozpoczyna się nabór uczestników na zajęcia on -line realizowanych w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”(Edycja V 2020/2021)

Zajęcia on –line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSP Żabno.z obszarów:żywność i język angielski zawodowy. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego.

Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15 uczniów/uczennic związanych z danym obszarem.

Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partner projektu: Powiat Tarnowski

Realizator/rzy projektu: Powiat Tarnowski, Zespół Szkół  Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie Szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1b - Formularz zgłoszeniowy dla uczniów o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności

Załącznik nr 2 - Protokół rekrutacji

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 5 - Zakres danych osobowych użytkowników do Centralnego Systemu Informatycznego

Załącznik nr 6 - Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika


Hits: 2472
Czytaj więcej

Czytaj więcejDnia 18 listopada 2019r, grupa uczniów technikum Żywienia i Usług gastronomicznych, uczestniczących  w zajęciach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze „Żywność”, wyjechała  do Krakowa, gdzie w laboratoriach Uniwersytetu Rolniczego, na wydziale Technologii Żywności uczestniczyli w zajęciach, których tematem były „Patogeny w Żywności”.
Tematyka zajęć  wzbudziła  zainteresowanie  uczniów. Zdobyli wiedzę wykraczającą poza materiał wykładany w ramach szkolnych przedmiotów zawodowych.
Ponadto uczniowie mieli możliwość zwiedzania budynku uczelni i obserwacji  odbywających się zajęć  ze studentami, co miejmy nadzieję, wzbudzi  chęć podjęcia studiów na UR.

Hits: 3996
Czytaj więcej

Czytaj więcejUczniowie ZSP w Żabnie w obecnym roku szkolnym przystąpili do III edycji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w którym w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej uczestniczą w zajęciach on -line w obszarach : Żywność i Język angielski zawodowy. W projekcie biorą udział uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Handlowego. Zajęcia on-line prowadzone są w szkole, w formie wideokonferencji. Jedno z zajęć odbyło się bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone są przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z obszarów tematycznych.

Hits: 3336
Czytaj więcej

Czytaj więcejW ubiegłym tygodniu uczniowie Technikum Żywienia i Technikum Informatycznego przez trzy dni uczestniczyli w dodatkowych zajęciach rozwijających, zorganizowanych w formie naukowych warsztatów weekendowych. Zajęcia prowadzone były na krakowskich uczelniach w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Uczestnicy warsztatów wraz z uczniami innych szkół Małopolski mieli okazję poznać uczelnie  i sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Uczniowie Technikum Żywienia wraz z opiekunem, panią Dorotą Hyży, odbyli zajęcia na Uniwersytecie Rolniczym w obszarze Żywność oraz odwiedzili winnicę Garlicki Lamus. Uczniowie Technikum Informatycznego z Panią Moniką Zacharą -Moskal brali udział w zajęciach na Uniwersytecie Pedagogicznym w obszarze Język angielski zawodowy, a także zwiedzali Kraków z przewodnikiem w języku angielskim. Dodatkową atrakcją pobytu był udział w Małopolskiej Nocy Naukowców. Na zakończenie weekendu, grupa sześciu naszych uczniów otrzymała drobne nagrody rzeczowe za wiedzę i zaangażowanie w zajęciach.

Hits: 6332
Czytaj więcej

Czytaj więcej

 

W związku z wolnymi miejscami do udziału w zajęciach on –line z obszaru

ŻYWNOŚĆ (2 wolne miejsca)

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji na okres od 12.09.2018 do 26.09.2018.

Dodatkowa rekrutacja odbywa się na analogicznych zasadach jak rekrutacja właściwa z zachowaniem aktualnie obowiązujących dat (regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły).

Chętnych do udziału zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz złożenia formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Formularz do pobrania

Hits: 3045
Czytaj więcej

Czytaj więcejW dniu 03 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on -line III edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.


Zajęcia on–line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.


Trzecia edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2018 roku.


Hits: 1999
Czytaj więcej