Kadra pedagogiczna

                          Dyrektor - mgr Agnieszka Kurzydym

                          Wicedyrektor - mgr Agata Wajda-Tylek

     Kierownik Szkolenia Zawodowego - mgr Beata Rojek

 

     Nauczyciele uczący w szkole 

  

nauczany przedmiot lub stanowisko

nauczyciel

pedagog szkolny

Justyna Kaczówka

doradca zawodowy

Urszula Powroźnik

bibliotekarz

Katarzyna Potempa

Beata Chłoń

Sławomir Kurzydym

religia

Sławomir Kurzydym

ks. Krzysztof Świerczek

język polski

Danuta Lizak-Prażuch

Mariola Mierzewska

język angielski

 

 

Renata Szmigielska

Agnieszka Śmiałkowska-Mróz

Monika Zachara-Moskal

język rosyjski

Agata Wajda –Tylek

język niemiecki

Anna Kudrańska

język francuski

Katarzyna Potempa

wiedza o kulturze

Agata Wajda-Tylek

historia

 

Agnieszka Kurzydym

Marzena Kochanek

Sławomir Kurzydym

wiedza o społeczeństwie

Marzena Kochanek

 geografia

Krystyna Streb

 biologia

Katarzyna Żołądź

 chemia

Ewa Cygan

 fizyka

Katarzyna Dobrowolska

 matematyka

 

Wiesława Dobek

Katarzyna Dobrowolska

Danuta Bartosik-Toboła

 informatyka

Beata Król

 wychowanie fizyczne

 

 

 

Waldemar Dzierżanowski

Andrzej Miękina

Anna Rygielska

Lidia Szostak

edukacja dla bezpieczeństwa

Lidia Szostak

podstawy przedsiębiorczości

Beata Król

Beata Rojek

plastyka

Agata Wajda - Tylek

przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

 

 

 

 

Robert Grajdura

Beata Król

Beata Kwaśniak

Krystyna Pająk

Beata Rojek

przedmioty zawodowe gastronomiczne

 

 

Ewa Cygan

Dorota Hyży

Katarzyna Żołądź

przedmioty zawodowe informatyczne

 

 

Marcin Pachowicz

Agata Ropek-Nowak

Beata Król

wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Kurzydym

Hits: 6334