Technik żywienia i usług gastronomicznych

b_300_300_16777215_00_images_kucharz.jpg

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

- sporządza potrawy i napoje
- przechowuje żywność
- sporządza i ekspediuje potrawy i napoje
- organizuje żywienie i usługi gastronomiczne
- planuje i ocenia żywienie
- organizuje produkcję gastronomiczną
- planuje i wykonuje usługi gastronomiczne

 

ZAWÓD TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Praca technika żywienia i usług gastronomicznych to praca indywidualna
Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje, kieruje nią i nadzoruje. Może też pracować na stanowisku wymagającym kontaktów z osobami, na rzecz których prowadzą usługi.
Osoby zatrudnione przy wytwarzaniu posiłków powinny mieć dobry smak i węch, zręczne ręce i palce.

 

KARIERA EDUKACYJNA

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie kelner.
Pożądane są zdolności plastyczne, zwłaszcza w zakresie rysunku dekoracyjnego.

 

WARUNKI PRACY

Technik żywienia i usług gastronomicznych musi liczyć się z koniecznością pracy w dni powszednie wolne, w nocy czy też z okresowym natężeniem prac (np. w sezonie letnim w ośrodkach wypoczynkowych). Zazwyczaj praca przebiega w systemie zmianowym.
Większość czasu może spędzać nad pracą typowo biurową (kalkulator), ale przeważnie pracuje w kuchni (kucharz, garmażer) lub na sali stołówki czy restauracji (kierownik sali czy zmiany)
Technik żywienia i usług gastronomicznych musi się więc liczyć z pewną uciążliwością miejsca pracy, wysoką temperaturą, zapachami, oparami. Praca wymaga głównie pozycji stojącej.

 

Hits: 6178