Grupa młodzieży naszej szkoły ukończyła kurs kelnerski, baristy i kurs barmański, które realizowane były w ramach projektu ,,Mistrzowie w zawodzie II”. Wszyscy uczestnicy spisali się wspaniale i otrzymali  zaświadczenia potwierdzające udział w kursach.

GRATULUJEMY !!!

 

 

Hits: 264
Czytaj więcej

Czytaj więcej

 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać od 5 do 16 września 2022 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne sąna stronie www.mistrzowiewzawodzie.pl w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Kurs zawodowy: Kurs carvingu
-Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
- Wymiar zajęć: 16 godz.


Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: 33 godz. w ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 33 godz.

Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
- Uczestnicy kursu – 9 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
- Wymiar zajęć: 15 godz.


Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
- Uczestnicy kursu – 8 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*
- Uczestnicy kursu – 6 uczniów – ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 145 godz.

* uczeń musi być pełnoletni;
* uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

 

Hits: 437
Czytaj więcej

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na:
-  staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego
oraz
- praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin/4 tygodnie.
Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości 1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Mistrzowie 2”.
Staże i praktyki będą realizowane w terminach: 4-29 lipca lub 1-29sierpnia 2022 r.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły  lub u szkolnego lidera do dnia 20 maja 2022 r.
Ilość miejsc ograniczona!

Hits: 550
Czytaj więcej

Listopad 29, 2021

 

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na kursy zawodowe prowadzone w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na niżej wymienione kursy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 3 grudnia 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.
Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce Dokumenty.

Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem+ egzamin
- Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt

- Wymiar zajęć: nie mniej niżteoretycznych - 28, praktycznych – 10
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r.
- Uczestnicy kursu – 2 uczniów (miejsce składania formularzy – ZSP Żabno)

Kurs zawodowy: kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie w III klasie uprawnień+ egzamin
- Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub w ZSP w Zakliczynie

- Wymiar zajęć: nie mniej niżteoretycznych - 52, praktycznych – 82
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r.
- Uczestnicy kursu – 2 uczniów (miejsce składania formularzy – ZSP Żabno)

Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
- Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie iw ZSP w Zakliczynielub innej szkole realizującej projekt

- Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
- Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub osiągnie pełnoletność najpóźniej 31marca 2022 r.)
- Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy
- Uczestnicy kursu – 3 uczniów (miejsce składania formularzy –ZSOiZ Ciężkowice)

Hits: 677
Czytaj więcej

Wrzesień 6, 2021

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 17 września 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Mistrzowie 2.

Wykaz kursów dla uczniów:

1. Kurs zawodowy: Kurs carvingu
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów -ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie(miejsce może ulec zmianie)
- Wymiar zajęć: 16 godz.


2. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: 33 godz. w ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 33 godz.

3. Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
- Uczestnicy kursu – 9 uczniów -ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
- Wymiar zajęć: 15 godz.


4. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
- Uczestnicy kursu – 8 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 15 godz.

5. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*
- Uczestnicy kursu – 6 uczniów –ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 145 godz.

* uczeń musi być pełnoletni;
*uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

Hits: 692


Luty 8, 2021

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na kursy zawodowe prowadzone w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na niżej wymienione kursy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 12 lutego 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:
1. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem+ egzamin
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
- Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 28, praktycznych – 10
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni
- Uczestnicy kursu – 3 uczniów (miejsce składania formularzy: ZSP Żabno)

2. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
- Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyi Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub do osiągnięcia pełnoletności brakuje mu maksymalnie 3 miesiące (tj. osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 maja)
- Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy
Uczestnicy kursu – 16 uczniów (miejsce składania formularzy: ZSP Zakliczyn - 5, ZSOiZ Ciężkowice - 9, ZSOiZ Gromnik - 2)

3. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*
- Uczestnicy kursu – 4 uczniów
- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 112 godz.
- miejsce składania formularzy: ZSP Żabno

* uczeń musi być pełnoletni;
* uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestniczenia w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

Hits: 850

Styczeń 25, 2021

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 5 lutego 2021 r.  u szkolnych liderów lub
w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
na stronie internetowej szkoły w zakładce Mistrzowie 2.

Hits: 1076
Czytaj więcej


Styczeń 18, 2021
W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 29 stycznia 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce ,,Mistrzowie 2”.

Wykaz kursów:

Kurs zawodowy: Kurs carvingu
Uczestnicy kursu – 10 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
wymiar zajęć: 16 godz.

Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem
Uczestnicy kursu – 10 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: 33 godz. w ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
Wymiar zajęć: 33 godz.


Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
Uczestnicy kursu – 9 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
Wymiar zajęć: 15 godz.


Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
Uczestnicy kursu – 8 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG(wraz z egzaminem)*
Uczestnicy kursu – 6 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 145 godz.

* uczeń musi być pełnoletni;
*uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestniczenia w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

Hits: 861

Hits: 1025

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na:

staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego oraz praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin.

Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości 1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Staże i praktyki będą realizowane w miesiącu sierpniu.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub u szkolnych liderów wymienionych w zakładce Kadra do dnia 29 czerwca 2020 r.

Link do strony projektu:  www.mistrzowiewzawodzie.pl

Hits: 1478