REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE


Styczeń 18, 2021
W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 29 stycznia 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce ,,Mistrzowie 2”.

Wykaz kursów:

Kurs zawodowy: Kurs carvingu
Uczestnicy kursu – 10 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
wymiar zajęć: 16 godz.

Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem
Uczestnicy kursu – 10 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: 33 godz. w ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
Wymiar zajęć: 33 godz.


Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
Uczestnicy kursu – 9 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
Wymiar zajęć: 15 godz.


Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
Uczestnicy kursu – 8 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG(wraz z egzaminem)*
Uczestnicy kursu – 6 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 145 godz.

* uczeń musi być pełnoletni;
*uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestniczenia w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

Hits: 471