Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie
Rynek 26
33-240 Żabno

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie im. ks. Janusza St. Pasierba zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/zspwzabnie 

Dane teleadresowe jednostki:

-
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St.Pasierba

33-240 Żabno, Rynek 26 

tel. (14) 645-61-87,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

strona internetowa: https://www.zspzabno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
- Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23r.;
- Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Brak jest alternatywnych sposobów dostępu.
 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-25

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: www.zspzabno.pl zgodnie z Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102  w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-25 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agata Ropek-Nowak 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Telefon: 14 645-61-87

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wykaz budynków użytkowanych przez  szkołę:

  1. Budynek ZSP w Żabnie, Rynek 26
  2. Hala sportowa w  Żabnie, ul. Przybyszowskiego 10.

Budynek  szkoły, Rynek 26

Budynek szkoły jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych (nie posiada wind ani toalet dla osób niepełnosprawnych).

Otoczenie szkoły 
- budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie zlokalizowany jest centrum miasta w pobliżu przystanku autobusowego (odległość od budynku ok. 50 m);
- obok budynku szkoły znajduje się parking oraz  wyznaczone miejsce  dla osoby niepełnosprawnej;
- teren wokół budynku jest utwardzony i ma gładką powierzchnię, dostosowaną do poruszania się na wózkach, pozbawioną krawężników i progów;
- do szkoły prowadzi chodnik;
- bramka wejściowa na teren szkoły jest odpowiedniej szerokości.

Wejście do budynku
- główne wejście jest łatwe do odnalezienia – dobrze oznakowane i  oświetlone. Boczne wejście  posiada rampę  umożliwiająca wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim;
- drzwi wejściowe do szkoły są przeszklone, dwuskrzydłowe, o odpowiedniej szerokości. W drzwiach wejściowych jest próg do 2 cm wysokości.
- wejście do budynku oraz przemieszczanie się po salach parteru umożliwiają  dwuskrzydłowe drzwi;
- użytkownikom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku (plan ewakuacyjny na każdym poziomie obiektu na środku ciągu komunikacyjnego).

Schody
- pierwszy i ostatni stopień schodów jest oznaczony jaskrawą farbą  kontrastującą z kolorem posadzki na powierzchni poziomej stopnia;
- na schodach  wewnętrznych i korytarzach jest powierzchnia antypoślizgowa  o zróżnicowanej fakturze i kolorystyce;
- przy schodach są poręcze z jednej strony na odpowiedniej wysokości.

 Ciągi komunikacyjne
- korytarze są szerokie  i jasne. Ciągi piesze zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowników;
- zapewniony jest kontrast pomiędzy całością ścian a podłogą;
- powierzchnie ścian są pomalowane matowymi farbami o ciepłych i stonowanych barwach.

Drzwi wewnętrzne
- drzwi wewnętrzne są dwuskrzydłowe. Szerokość światła drzwi nie mniejsza niż 90 cm;
- klamki znajdują się na wysokości 120 cm;
- ościeżnice drzwi są oznakowane za pomocą kontrastowych pasów o barwie pomarańczowej.

Detale użytkowe
- ergonomiczne detale użytkowe (klamki drzwiowe i okienne, włączniki światła) są obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania; gwarantują, że każdy może ich użyć bez wymagania pełnej sprawności manualnej czy dużej siły.

Tablice informacyjne/ oznaczenia
- tablice informacyjne w szkole są czytelne. Piętra oraz sale 104 i 110 - oznakowane są alfabetem Braillea;
- numeracje i opisy pomieszczeń są czytelne  wzrokowo.

Sale szkolne
 - wielkość sal na parterze umożliwia poruszanie się uczniom lub innym osobom na wózkach inwalidzkich i ze sprzętem ortopedycznym. Przestrzenie manewrowe o wymiarach 150 cm x 150 cm, pozwalają na obrócenie wózka inwalidzkiego o 180 stopni;
- oświetlenie w salach jest odpowiednie, światło dzienne jest kontrolowane poprzez możliwość zasłonięcia okien. Oświetlenie elektryczne jest łagodne, nieoślepiające, nie migocze i nie generuje niepożądanego hałasu;
- sale są wyposażone w stoliki i osobne siedziska oraz stoliki umożliwiające podjechanie wózkiem. Istnieje możliwość dla osoby poruszającej się na wózku zapewnienie przestrzeni na nogi o wysokości minimum 70 cm, szerokości minimum 75 cm i głębokości minimum 40 cm. Stoły i ławki nie mają zaokrąglonych narożników. Kolory blatów zapewniają odpowiedni kontrast wizualny z otoczeniem, są jednobarwne;
- meble są umocowane w sposób pozwalający na ich łatwy demontaż. Liczba mebli stacjonarnych jest minimalizowana, dzięki czemu pracownicy w razie potrzeby mogą łatwo przeorganizować przestrzeń i dostosować wnętrze do zróżnicowanych potrzeb uczniów i rodzaju prowadzonych zajęć. Jednocześnie meble i urządzenia są stabilne, aby zredukować ryzyko ich przypadkowego przemieszczenia czy przewrócenia się;
- w salach jest łatwy i wygodny dostęp do specjalistycznych zasobów TIK, rzeczy osobistych, pomocy i sprzętu do poruszania się;
- tablica i miejsce ekspozycji dekoracji są dobrze widoczne z każdego miejsca sali. Tablice nie odbijają światła;
- nasza szkoła zapewnia komfort cieplny, szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub osób, które nie potrafią wyrazić swoich potrzeb, minimalizuje hałas w tle.

Sekretariat  

- znajduje się na parterze. Do sekretariatu prowadzi szeroki i jasny korytarz. Drzwi są o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Oświetlenie sekretariatu jest odpowiednie, pętla indukcyjna (przenośna) umożliwia prawidłowy kontakt z osobą niesłyszącą;
- szkoła posiada udźwiękowiony sprzęt komputerowy;
- istnieje możliwość dostępności materiałów bieżących (lekcji, opracowań) w postaci elektronicznej.

Biblioteka
- przestrzeń biblioteczna jest dostępna dla osób  poruszających się na wózku inwalidzkim, częściowo umożliwia samodzielne wyszukiwanie książek;
- biblioteka jest wyposażona w sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów  drukowanych do postaci elektronicznej, książki dostępne również w formacie e-booka.

Hala sportowa w  Żabnie, ul. Przybyszowskiego 10

Usytuowanie:
budynek hali sportowej jest usytuowany ok. 200 m od szkoły. W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do hali sportowej znajduje się przystanek autobusowy.

Opis dostępności wejścia:
- do budynku prowadzi główne wejście. Posiada ono szerokie przeszklone drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych, próg – 2,5 cm.
- użytkownikom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku (plan ewakuacyjny na ścianie, przy wejściu do budynku).

Opis dostępności parkingu:
Hala sportowa posiada parking ogólnodostępny, który znajduje się przed budynkiem. Jedno miejsce oznaczone jest dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności toalet:
Budynek posiada  toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

 

Hits: 5683