Rekrutacja 2022/2023

Uwaga rodzice i kandydaci!

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 14:00 tel. 14 645 61 87

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową: www.malopolska.edu.com.pl

 

  

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do zawodów medycznych rozszerzenie: biologia, chemia punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, biologia, chemia
Liceum Ogólnokształcące z dodatkowymi zajęciami z grafiki komputerowej rozszerzenie: matematyka, informatyka punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, j.angielski, informatyka
Technikum Technik informatyk punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
Technik rachunkowości punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik spedytor punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik ekonomista punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik handlowiec punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, biologia, j.angielski
Branżowa szkoła I stopnia wielozawodowa punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
HARMONOGRAM REKRUTACJI

16 maja - 20 czerwca 2022 Założenie konta na stronie: www.malopolska.edu.com.pl,wydrukowanie wypełnionego podania, podpisanie przez rodzica i ucznia i złożenie do szkoły I wyboru (kandydaci do BSIS składają również zaświadczenie o przyjęciu na zajęcia praktyczne przez pracodawców)
24 czerwca - 12 lipca 2022 Złożenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
19 lipca 2022 do godziny 12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w systemie naboru oraz na tablicy ogłoszeń w ZSP w Żabnie)
do 25 lipca 2022 do godziny 14:00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectwa i wyniku egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęć legitymacyjnych, kwestionariusza osobowego oraz badań lekarskich
26 lipca 2022 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w systemie naboru oraz na tablicy ogłoszeń w ZSP w Żabnie
27 lipca - 18 sierpnia 2022 Rekrutacja uzupełniającaWARUNKI PRZYJĘCIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Od największej ilości uzyskanych punktów do 70 (do wyczerpania limitu miejsc)
TECHNIKUM Od największej ilości uzyskanych punktów do 70 (do wyczerpania limitu miejsc)
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Od największej ilości uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc

LOGOWANIE KANDYDATÓW NA STRONIE: www.malopolska.edu.com.pl,
Hits: 4431