Z dniem 16 maja 2022 r. rozpoczynamy  nabór do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba
w Żabnie.

Regulamin oraz szczegółowy harmonogram – w zakładce REKRUTACJA.

Nabór odbywa się poprzez stronę internetową: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

 

ZAPRASZAMY

Hits: 1565

Uwaga rodzice i kandydaci!

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 14:00 tel. 14 645 61 87

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową: www.malopolska.edu.com.pl

 

  

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do zawodów medycznych rozszerzenie: biologia, chemia punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, biologia, chemia
Liceum Ogólnokształcące z dodatkowymi zajęciami z grafiki komputerowej rozszerzenie: matematyka, informatyka punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, j.angielski, informatyka
Technikum Technik informatyk punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
Technik rachunkowości punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik spedytor punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik ekonomista punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik handlowiec punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, biologia, j.angielski
Branżowa szkoła I stopnia wielozawodowa punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
HARMONOGRAM REKRUTACJI

16 maja - 20 czerwca 2022 Założenie konta na stronie: www.malopolska.edu.com.pl,wydrukowanie wypełnionego podania, podpisanie przez rodzica i ucznia i złożenie do szkoły I wyboru (kandydaci do BSIS składają również zaświadczenie o przyjęciu na zajęcia praktyczne przez pracodawców)
24 czerwca - 12 lipca 2022 Złożenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
19 lipca 2022 do godziny 12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w systemie naboru oraz na tablicy ogłoszeń w ZSP w Żabnie)
do 25 lipca 2022 do godziny 14:00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectwa i wyniku egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęć legitymacyjnych, kwestionariusza osobowego oraz badań lekarskich
26 lipca 2022 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w systemie naboru oraz na tablicy ogłoszeń w ZSP w Żabnie
27 lipca - 18 sierpnia 2022 Rekrutacja uzupełniającaWARUNKI PRZYJĘCIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Od największej ilości uzyskanych punktów do 70 (do wyczerpania limitu miejsc)
TECHNIKUM Od największej ilości uzyskanych punktów do 70 (do wyczerpania limitu miejsc)
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Od największej ilości uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc

LOGOWANIE KANDYDATÓW NA STRONIE: www.malopolska.edu.com.pl,
Hits: 4431

Drogi Kandydacie/Kandydatko!

Nasza szkoła stawia na wszechstronny rozwój każdego ucznia. Posiada dobrze wyposażone pracownie: sprzedaży, gastronomiczną, informatyczną i ekonomiczno-informatyczną, a także bibliotekę, halę sportową i boisko.

Naszym uczniom przekazujemy wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących (Technikum, Szkoła Branżowa), kształcimy ich w zakresie przedmiotów zawodowych (Technikum), a ponadto realizujemy projekty unijne dające szanse zdobycia dodatkowych kwalifikacji i bezpłatnych uprawnień. Są to kursy: prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych, spawania MIG, MAG, TIK, tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających numerycznie CNC, diagnosty samochodowego, kelnerski, barmański, kasy fiskalnej i inne. Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Zakładami Mechanicznymi oraz Fabryką Silników Elektrycznych ATB Tamel S.A.
w Tarnowie, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną praktykę zawodową oraz ewentualne miejsce zatrudnienia.

Dodatkowo oferujemy też płatne praktyki wakacyjne u lokalnych przedsiębiorców, zajęcia dydaktyczne w laboratoriach PWSZ w Tarnowie, wizyty zawodoznawcze, zajęcia rozwijające.
Dzięki udziałowi w programie Erasmus+ nasi uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z Unity Line w Szczecinie i daje uczniom możliwość odbycia stażu na promach pływających do Szwecji.

Posiadamy również pracownię multimedialną umożliwiającą udział w  innowacyjnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przez wykładowców wyższych uczelni.

Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagoga i doradcy zawodowego, a w razie potrzeby realizuje nauczanie indywidualne.

Proponujemy Ci, w zależności od tego co lubisz i czym chciałbyś się zajmować w przyszłości, kształcenie w następujących kierunkach:

  

Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do zawodów medycznych rozszerzenie: biologia, chemia
Liceum Ogólnokształcące z dodatkowymi zajęciami z grafiki komputerowej rozszerzenie: matematyka, informatyka
Technikum Technik informatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik rachunkowości
Technik ekonomista
Technik spedytor
Technik handlowiec
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa szkoła I stopnia wielozawodowa

 Aby złożyć podanie do naszej szkoły kliknij: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Hits: 8704

REGULAMIN REKRUTACJI: POBIERZ

 

Nowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie: www.malopolska.edu.com.pl

 

 

Hits: 4584