Subcategories

Od 1 grudnia 2015 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie rozpoczął realizację kolejnego projektu finansowanego z Funduszy Europejskich . W  ramach projektu PO WER" Mobilność kadry edukacji szkolnej" realizujemy szkolny projekt pod tytułem

„Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – drogą  do lsukcesu edukacyjnego uczniów".  Sześciu nauczycieli uczących języków obcych, języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii oraz doradca zawodowy wezmą udział w szkoleniach językowych i merytorycznych w renomowanych szkołach  Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec. Zdobyta przez nich wiedza, wykorzystana w codziennej pracy ma pomóc uczniom w osiąganiu sukcesów edukacyjnych, planowaniu własnej kariery i w przyszłości w osiąganiu sukcesów zawodowych.