Wytyczne COVID-19

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Nowe wytyczne dostępne są na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

 
Hits: 5465