o projekcie

b_300_300_16777215_00_images_sklejone-loga-unia.png

Do głównych celów naszego projektu należą:

- poprawa kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy oraz zdolności do zatrudnienia;
- zapobieganie przerywaniu i przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów;
- poprawa jakości kształcenia praktycznego;
- rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych uczniów.

Projekt „Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym” jest priorytetowym programem do realizacji w naszej szkole.  Otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nadrzędnym celem projektu, w którym weźmie udział 58 uczniów naszej szkoły, kształcących się głównie w zawodach z branż: informatycznej, turystyczno - gastronomicznej oraz administracyjno -usługowej będzie przyrost wiedzy i umiejętności, a tym samym podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności językowych oraz zwiększenie motywacji do dalszej nauki.

Praktyka będzie trwać 4 tygodnie w wyspecjalizowanych firmach na Malcie w miesiącach marzec/kwiecień. Wyjazd odbędzie się z podziałem na dwie grupy. Pierwsza grupa wyjedzie w 2019 r., a druga 2020 r.

Planowane praktyki zagraniczne przygotują uczniów do zdecydowanie lepszego radzenia sobie na rynku pracy, zwiększą ich kompetencje zawodowe. Absolwenci staną się konkurencyjni na rynku pracy, a szkoła zwiększy swoją renomę w środowisku lokalnym.

Praktyka zawodowa odbywać się będzie w nowoczesnych firmach odpowiadających standardom europejskim, które stosują technologie i rozwiązania na wysokim poziomie.

Praktykanci staną się bardziej wrażliwi i otwarci na zmiany. Będzie to także doskonała lekcja radzenia sobie samemu z dala od rodziny i przyjaciół. Da to większą możliwość motywacji działania, odpowiedzialności i rozwijanie zdolności interpersonalnych.

Zagraniczna praktyka zawodowa to bogate doświadczenie, które dodatkowo będzie poparte dokumentami Europass-Mobilność i Euoropass CV oraz dokumentacją ECVET.

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_2018-2019_projekt-nmdsz_plakat-poziomy.JPG

Hits: 3110