mgr Urszula Powroźnik

godziny pracy 8.00 - 13.00

Hits: 1465

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Czynny w:

  • środa w godz. 10:00 - 14:00
  • piątek w godz. 10:00 - 14:00

 

Pielęgniarka szkolna: Joanna Kozioł

 

Hits: 2603

mgr Justyna Kaczówka

godziny pracy -  8.00 - 13.00

Hits: 1906

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2021/2022

Poniedziałek 7:30-14:30

Wtorek 7:30-14:30

Środa 7:30-14:30

Czwartek 7:30-14:30

Piątek 7:30-12:15

 

Biblioteka mieści się na parterze budynku szkoły, w miejscu bardzo dogodnym dla wszystkich pragnących skorzystać z jej oferty. W skład biblioteki wchodzą dwie sale - jedna, w której mieści się magazyn z książkami (z wolnym dostępem do półek) i druga - z małą czytelnią i stanowiskiem komputerowym dla uczniów.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 8100 woluminów (w tym podręczniki i zbiory audiowizualne). Podzielony jest na kilka tematycznych działów. Lektury ustawiono w układzie alfabetycznym. Dużą część księgozbioru zajmuje beletrystyka.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza biblioteka otrzymała spory zastrzyk gotówki - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udało nam się pozyskać 12 500 złotych, które zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych, lektur oraz pozycji pozostających w sferze zainteresowań młodych czytelników.

W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 zainstalowano w bibliotece terminal z kamerą, umożliwiający uczniom połączenia online z pracownikami krakowskich uczelni wyższych.

Biblioteka pełni także funkcję centrum informacyjnego. Pracownicy biblioteki udostępniają książki i inne źródła informacji, tworzą warunki i uczą umiejętności poszukiwania i  wykorzystywania informacji z różnych źródeł.  Starają się rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów oraz pogłębiać u uczniów nawyk czytania. Prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej, w trakcie których kształtowane są czytelnicze umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.

W bibliotece regularnie przygotowuje się gazetki i  wystawy o pisarzach w związku z ważnymi rocznicami literackimi.

Biblioteka pełni także funkcję quasi-świetlicy. Uczniowie przebywają w niej oczekując na rozpoczęcie lekcji lub po ich zakończeniu, oczekując na odjazd autobusu.

Pod opieką biblioteki znajduje się półka bookcrossingowa, z której można zabrać książkę lub zostawić swoją, aby mógł ją przeczytać ktoś inny.

 

Hits: 2399

                          Dyrektor - mgr Agnieszka Kurzydym

                          Wicedyrektor - mgr Agata Wajda-Tylek

     Kierownik Szkolenia Zawodowego - mgr Beata Rojek

 

     Nauczyciele uczący w szkole 

  

nauczany przedmiot lub stanowisko

nauczyciel

pedagog szkolny

Justyna Kaczówka

doradca zawodowy

Urszula Powroźnik

bibliotekarz

Katarzyna Potempa

Beata Chłoń

Sławomir Kurzydym

religia

Sławomir Kurzydym

ks. Krzysztof Świerczek

język polski

Danuta Lizak-Prażuch

Mariola Mierzewska

język angielski

 

 

Renata Szmigielska

Agnieszka Śmiałkowska-Mróz

Monika Zachara-Moskal

język rosyjski

Agata Wajda –Tylek

język niemiecki

Anna Kudrańska

język francuski

Katarzyna Potempa

wiedza o kulturze

Agata Wajda-Tylek

historia

 

Agnieszka Kurzydym

Marzena Kochanek

Sławomir Kurzydym

wiedza o społeczeństwie

Marzena Kochanek

 geografia

Krystyna Streb

 biologia

Katarzyna Żołądź

 chemia

Ewa Cygan

 fizyka

Katarzyna Dobrowolska

 matematyka

 

Wiesława Dobek

Katarzyna Dobrowolska

Danuta Bartosik-Toboła

 informatyka

Beata Król

 wychowanie fizyczne

 

 

 

Waldemar Dzierżanowski

Andrzej Miękina

Anna Rygielska

Lidia Szostak

edukacja dla bezpieczeństwa

Lidia Szostak

podstawy przedsiębiorczości

Beata Król

Beata Rojek

plastyka

Agata Wajda - Tylek

przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

 

 

 

 

Robert Grajdura

Beata Król

Beata Kwaśniak

Krystyna Pająk

Beata Rojek

przedmioty zawodowe gastronomiczne

 

 

Ewa Cygan

Dorota Hyży

Katarzyna Żołądź

przedmioty zawodowe informatyczne

 

 

Marcin Pachowicz

Agata Ropek-Nowak

Beata Król

wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Kurzydym

Hits: 6854
Hits: 1970
Hits: 1341

Lista podręczników dla klas pierwszych

Hits: 1410

Dyrektor szkoły:

mgr Agata Wajda-Tylek

Nauczyciele uczący w szkole:

 

Hits: 2184

Read more ...

Najbliższe miesiące to zapewne okres gorących dyskusji dla wielu rodziców i ich dzieci  kończących naukę w gimnazjum. Stają przed koniecznością podjęcia decyzji
o  wyborze szkoły i kierunku dalszego kształcenia. W związku z tym pragniemy zaprezentować Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie jako placówkę dającą możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu   dobrego  przygotowania do studiów,  dla osób chcących kształcić się dalej.

Szkoła nasza istnieje od  40-stu lat i dała wykształcenie wielu mieszkańcom naszego miasta i gminy. Zmieniała się zgodnie z duchem czasu,  z sukcesem uczestnicząc w kolejnych reformach systemu edukacji, czego dowodem są  dobre osiągnięcia uczniów podczas egzaminów maturalnych i zawodowych. W  szkole pracuje dobrze przygotowana kadra nauczycielska, świadomie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe i wychowawcze. Wielu nauczycieli ukończyło nie tylko studia wyższe ale także podyplomowe. Dzięki tym wysokim kwalifikacjom i życzliwemu podejściu nauczyciele potrafią rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów zdolnych a także pomóc uczniom słabszym w pomyślnym ukończeniu edukacji.Uczniowie zdają egzamin maturalny na poziomie średniej krajowej a egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  powyżej średniej. W  ubiegłym roku uczniowie technikum informatycznego i handlowego w 100 procentach zdali egzamin osiągając jeden  z najwyższych  wyników  w Polsce.

Tradycją szkoły było kształcenie w kierunku ekonomicznym a obecnie szkoła daje kwalifikacje w takich poszukiwanych zawodach jak technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec,  technik żywienia i usług gastronomicznych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przyjmuje uczniów zdobywających kwalifikacje zawodowe w okolicznych zakładach i firmach.

Szkoła jest  bardzo korzystnie usytuowana, dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, posiada specjalistyczne, nowocześnie wyposażone pracownie. Nauka odbywa się na jedną zmianę a czas trwania zajęć pozwala na wygodny dojazd do szkoły i powrót młodzieży do domu.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej hali sportowej, z której uczniowie mogą korzystać również po lekcjach. Nauczyciele i wychowawcy dbając o rozwój kulturalny swoich podopiecznych organizują częste wyjazdy do kina i teatru co podnosi szanse edukacyjne uczniów.

Ponieważ coraz większa grupa młodzieży ma problemy zdrowotne, dyrektor szkoły zadbał o stały dyżur higienistki. W szkole pracuje pedagog pomagający rozwiązywać problemy wychowawcze i edukacyjne. Zarówno w opinii środowiska jak i władz samorządowych szkoła uważana jest za bezpieczną i przyjazną dla uczniów.

 Szkoła aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego uczestnicząc w obchodach świąt narodowych, akcjach charytatywnych i krwiodawstwa oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury w Żabnie. Jest organizatorem imprez sportowych cieszących się dużą popularnością wśród uczniów i środowiska.

Wykazujemy się aktywnością korzystając z dotacji unijnych. Dzięki dodatkowym kursom   wielu uczniów nie tylko poprawiło swoje wyniki z przedmiotów  ogólnokształcących ale także zdobyło nowe kwalifikacje takie jak: operator wózków widłowych, barman, obsługa kasy fiskalnej, spawacz, projektant stron internetowych,  wielu uczniów wzięło udział w kursach obsługi programów specjalistycznych takich jak ,,Płatnik”,  ,,Subiekt”. Istotne znaczenie dla młodzieży ma możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B – samochód osobowy, B+E – uprawniające do prowadzenia pojazdu z przyczepką oraz  C – prowadzenie pojazdów ciężarowych. Uprawnienia te znacznie zwiększyły ich możliwości na rynku pracy.


Osoby zastanawiające się nad wyborem szkoły zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zamieszczoną na stronie: www.zspzabno.pl

Read more ...Read more ...

 

 

 

Hits: 1495

Read more ...

Działalność wolontaryjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie   jest prowadzona od kilkunastu lat. Od 24 I 2014r. młodzież i opiekunowie angażują się w działalność charytatywną tworząc Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej  nr 159. Wolontariusze to ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym, są otwarci i wrażliwi na potrzeby bliźnich.

Hits: 2768
Read More