mgr Urszula Powroźnik

godziny pracy 8.00 - 13.00

Hits: 1803

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Czynny w:

  • środa w godz. 10:00 - 14:00
  • piątek w godz. 10:00 - 14:00

 

Pielęgniarka szkolna: Joanna Kozioł

 

Hits: 3117

mgr Justyna Kaczówka

godziny pracy -  8.00 - 13.00

Hits: 2170

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2021/2022

Poniedziałek 7:30-14:30

Wtorek 7:30-14:30

Środa 7:30-14:30

Czwartek 7:30-14:30

Piątek 7:30-12:15

 

Biblioteka mieści się na parterze budynku szkoły, w miejscu bardzo dogodnym dla wszystkich pragnących skorzystać z jej oferty. W skład biblioteki wchodzą dwie sale - jedna, w której mieści się magazyn z książkami (z wolnym dostępem do półek) i druga - z małą czytelnią i stanowiskiem komputerowym dla uczniów.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 8100 woluminów (w tym podręczniki i zbiory audiowizualne). Podzielony jest na kilka tematycznych działów. Lektury ustawiono w układzie alfabetycznym. Dużą część księgozbioru zajmuje beletrystyka.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza biblioteka otrzymała spory zastrzyk gotówki - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udało nam się pozyskać 12 500 złotych, które zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych, lektur oraz pozycji pozostających w sferze zainteresowań młodych czytelników.

W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 zainstalowano w bibliotece terminal z kamerą, umożliwiający uczniom połączenia online z pracownikami krakowskich uczelni wyższych.

Biblioteka pełni także funkcję centrum informacyjnego. Pracownicy biblioteki udostępniają książki i inne źródła informacji, tworzą warunki i uczą umiejętności poszukiwania i  wykorzystywania informacji z różnych źródeł.  Starają się rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów oraz pogłębiać u uczniów nawyk czytania. Prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej, w trakcie których kształtowane są czytelnicze umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.

W bibliotece regularnie przygotowuje się gazetki i  wystawy o pisarzach w związku z ważnymi rocznicami literackimi.

Biblioteka pełni także funkcję quasi-świetlicy. Uczniowie przebywają w niej oczekując na rozpoczęcie lekcji lub po ich zakończeniu, oczekując na odjazd autobusu.

Pod opieką biblioteki znajduje się półka bookcrossingowa, z której można zabrać książkę lub zostawić swoją, aby mógł ją przeczytać ktoś inny.

 

Hits: 2922

Dyrektor
mgr Agnieszka Kurzydym

 

Wicedyrektor
mgr Agata Wajda-Tylek

 

Kierownik Szkolenia Zawodowego
mgr Beata Rojek

Kadra szkoły:

 

Pedagog szkolny
mgr Justyna Kaczówka

 

Psycholog
mgr Barbara Kijowska

 

Biblioteka
Katarzyna Potempa

mgr Beata Chłoń

mgr Sławomir Kurzydym

 

Religia
mgr Sławomir Kurzydym

mgr Marcin Górski

mgr Kazimierz Stempniowski

 

Język polski
mgr Danuta Lizak-Prażuch

mgr Beata Anna Rojek

 

Język angielski
mgr Monika Zachara-Moskal

mgr Agnieszka Śmiałkowska-Mróz

mgr Renata Szmigielska

mgr Magdalena Luszowska-Pudełko

 

Język rosyjski
mgr Agata Wajda –Tylek

 

Język niemiecki
mgr Anna Kudrańska

 

Język francuski
Katarzyna Potempa

 

Wiedza o kulturze
mgr Agata Wajda-Tylek

 

Historia
mgr Agnieszka Kurzydym

mgr Sławomir Kurzydym

mgr Małgorzata Pająk

 

wiedza o społeczeństwie
mgr Marzena Kochanek

 

Geografia
mgr Krystyna Streb

 

Biologia
mgr Katarzyna Żołądź

 

Chemia
mgr inż. Sylwia Nowak

 

Fizyka
mgr Katarzyna Dobrowolska

 

Matematyka
mgr Wiesława Dobek

mgr Katarzyna Dobrowolska

mgr Justyna Żaba

mgr Monika Góral

 

Informatyka
mgr Beata Król

 

Wychowanie fizyczne
mgr Waldemar Dzierżanowski

mgr Andrzej Miękina

mgr Anna Rygielska

mgr Daniel Kurzawski

 

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marcin Nowak

 

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Beata Król

mgr Beata Rojek

mgr inż. Agnieszka Radwańska

 

Plastyka
mgr Agata Wajda – Tylek

 

Przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe
mgr Robert Grajdura

mgr Beata Król

mgr Beata Kwaśniak

mgr Beata Rojek

 

Przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr inż. Ewa Cygan

mgr inż. Dorota Hyży

mgr Katarzyna Żołądź

mgr inż. Anna Węgrzyn

mgr inż. Dominika Witek

 

Przedmioty zawodowe informatyczne
mgr inż. Marcin Pachowicz

mgr inż. Agata Ropek-Nowak

mgr Beata Król

 

Przedmioty zawodowe graficzne
mgr inż. Kinga Schab

mgr inż. Agata Ropek-Nowak

 

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Kurzydym

 

 

     

Hits: 8050
Hits: 2301
Hits: 1659

Lista podręczników dla klas pierwszych

Hits: 1710

Dyrektor szkoły:

mgr Agata Wajda-Tylek

Nauczyciele uczący w szkole:

 

Hits: 2632

Read more ...

Najbliższe miesiące to zapewne okres gorących dyskusji dla wielu rodziców i ich dzieci  kończących naukę w gimnazjum. Stają przed koniecznością podjęcia decyzji
o  wyborze szkoły i kierunku dalszego kształcenia. W związku z tym pragniemy zaprezentować Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie jako placówkę dającą możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu   dobrego  przygotowania do studiów,  dla osób chcących kształcić się dalej.

Szkoła nasza istnieje od  40-stu lat i dała wykształcenie wielu mieszkańcom naszego miasta i gminy. Zmieniała się zgodnie z duchem czasu,  z sukcesem uczestnicząc w kolejnych reformach systemu edukacji, czego dowodem są  dobre osiągnięcia uczniów podczas egzaminów maturalnych i zawodowych. W  szkole pracuje dobrze przygotowana kadra nauczycielska, świadomie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe i wychowawcze. Wielu nauczycieli ukończyło nie tylko studia wyższe ale także podyplomowe. Dzięki tym wysokim kwalifikacjom i życzliwemu podejściu nauczyciele potrafią rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów zdolnych a także pomóc uczniom słabszym w pomyślnym ukończeniu edukacji.Uczniowie zdają egzamin maturalny na poziomie średniej krajowej a egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  powyżej średniej. W  ubiegłym roku uczniowie technikum informatycznego i handlowego w 100 procentach zdali egzamin osiągając jeden  z najwyższych  wyników  w Polsce.

Tradycją szkoły było kształcenie w kierunku ekonomicznym a obecnie szkoła daje kwalifikacje w takich poszukiwanych zawodach jak technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec,  technik żywienia i usług gastronomicznych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przyjmuje uczniów zdobywających kwalifikacje zawodowe w okolicznych zakładach i firmach.

Szkoła jest  bardzo korzystnie usytuowana, dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, posiada specjalistyczne, nowocześnie wyposażone pracownie. Nauka odbywa się na jedną zmianę a czas trwania zajęć pozwala na wygodny dojazd do szkoły i powrót młodzieży do domu.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej hali sportowej, z której uczniowie mogą korzystać również po lekcjach. Nauczyciele i wychowawcy dbając o rozwój kulturalny swoich podopiecznych organizują częste wyjazdy do kina i teatru co podnosi szanse edukacyjne uczniów.

Ponieważ coraz większa grupa młodzieży ma problemy zdrowotne, dyrektor szkoły zadbał o stały dyżur higienistki. W szkole pracuje pedagog pomagający rozwiązywać problemy wychowawcze i edukacyjne. Zarówno w opinii środowiska jak i władz samorządowych szkoła uważana jest za bezpieczną i przyjazną dla uczniów.

 Szkoła aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego uczestnicząc w obchodach świąt narodowych, akcjach charytatywnych i krwiodawstwa oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury w Żabnie. Jest organizatorem imprez sportowych cieszących się dużą popularnością wśród uczniów i środowiska.

Wykazujemy się aktywnością korzystając z dotacji unijnych. Dzięki dodatkowym kursom   wielu uczniów nie tylko poprawiło swoje wyniki z przedmiotów  ogólnokształcących ale także zdobyło nowe kwalifikacje takie jak: operator wózków widłowych, barman, obsługa kasy fiskalnej, spawacz, projektant stron internetowych,  wielu uczniów wzięło udział w kursach obsługi programów specjalistycznych takich jak ,,Płatnik”,  ,,Subiekt”. Istotne znaczenie dla młodzieży ma możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B – samochód osobowy, B+E – uprawniające do prowadzenia pojazdu z przyczepką oraz  C – prowadzenie pojazdów ciężarowych. Uprawnienia te znacznie zwiększyły ich możliwości na rynku pracy.


Osoby zastanawiające się nad wyborem szkoły zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zamieszczoną na stronie: www.zspzabno.pl

Read more ...Read more ...

 

 

 

Hits: 1879

Read more ...

Działalność wolontaryjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie   jest prowadzona od kilkunastu lat. Od 24 I 2014r. młodzież i opiekunowie angażują się w działalność charytatywną tworząc Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej  nr 159. Wolontariusze to ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym, są otwarci i wrażliwi na potrzeby bliźnich.

Hits: 3335
Read More