Kierunki kształcenia

Drogi kandydacie/kandydatko!

Nasza szkoła stawia na wszechstronny rozwój każdego ucznia. Posiada dobrze wyposażone pracownie: sprzedaży, gastronomiczną, informatyczną i ekonomiczno-informatyczną, a także bibliotekę, halę sportową i boisko.

Naszym uczniom przekazujemy wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących (Technikum, Szkoła Branżowa), kształcimy ich w zakresie przedmiotów zawodowych (Technikum), a ponadto realizujemy projekty unijne dające szanse zdobycia dodatkowych kwalifikacji i bezpłatnych uprawnień. Są to kursy: prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych, spawania MIG, MAG, TIK, tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających numerycznie CNC, diagnosty samochodowego, kelnerski, barmański, kasy fiskalnej i inne. Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Zakładami Mechanicznymi oraz Fabryką Silników Elektrycznych ATB Tamel S.A.
w Tarnowie, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną praktykę zawodową oraz ewentualne miejsce zatrudnienia.

Dodatkowo oferujemy też płatne praktyki wakacyjne u lokalnych przedsiębiorców, zajęcia dydaktyczne w laboratoriach PWSZ w Tarnowie, wizyty zawodoznawcze, zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki, naukę programowania.

Dzięki udziałowi w programie Erasmus+ nasi uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z Unity Line w Szczecinie i daje uczniom możliwość odbycia stażu na promach pływających do Szwecji.

Posiadamy również pracownię multimedialną umożliwiającą udział w  innowacyjnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przez wykładowców wyższych uczelni.

Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagoga i doradcy zawodowego, a w razie potrzeby realizuje nauczanie indywidualne.

Proponujemy Ci, w zależności od tego co lubisz i czym chciałbyś się zajmować w przyszłości, kształcenie w następujących kierunkach:

{source}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style type="text/css">
a:hover {
color: blue;
text-decoration: underline;
}
</style>
</head>
<body>
<table style="table-layout: auto; border: 2px solid blue; width: 100%; border-radius: 5%; border-collapse: collapse; font-size: 14pt; height: 200%; ">
<tr >
<th rowspan="2" style="text-align:center; border: 1px solid blue;">Liceum Ogólnokształcące</th><td style="padding: 10px; text-align:center; border: 1px solid blue;">rozszerzenie: biologia, j. angielski </td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 10px; text-align:center; border: 1px solid blue;">rozszerzenie: biologia, j. angielski </td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="5" style="text-align:center; border: 1px solid blue;">Technikum</th><td style="padding: 10px; text-align:center;"><a href="https://www.zspzabno.pl/index.php/en/technikum/technik-informatyk">Technik informatyk</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 10px; text-align:center; border: 1px solid blue;"><a href="https://www.zspzabno.pl/index.php/en/technikum/technik-rachunkowosci">Technik rachunkowości</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 10px; text-align:center; border: 1px solid blue;"><a href="https://www.zspzabno.pl/index.php/en/technikum/technik-ekonomista">Technik ekonomista</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 10px; text-align:center; border: 1px solid blue;"><a href="https://www.zspzabno.pl/index.php/en/technikum/technik-handlowiec">Technik handlowiec</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 10px; text-align:center; border: 1px solid blue;"><a href="https://www.zspzabno.pl/index.php/en/technikum/technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych">Technik żywienia i usług gastronomicznych</a></td>
</tr>
<tr>
<th style="padding: 10px; text-align:center; border: 1px solid blue;" >Branżowa szkoła I stopnia</th><td style="text-align:center;">wielozawodowa</td>
</tr>

</table>

 

</body>
</html>

{/source}

 Aby złożyć podanie do naszej szkoły kliknij: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Hits: 7244