Technik ekonomista

b_300_300_16777215_00_images_biznes.jpgTECHNIK EKONOMISTA prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-placowe i podatkowe oraz rachunkowość, sporządza także elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

TECHNIK EKONOMISTA

- planuje i prowadzi działalności w organizacji
- organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki
- prowadzi sprawy kadrowo-płacowe
- sporządza plany, analizy i sprawozdania
- prowadzi rachunkowość
- dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze 
- przeprowadza i rozlicza inwentaryzację
- sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe

 

W ZAWODZIE TECHNIKA EKONOMISTY

Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji.
Będziesz pracować z ludźmi.
Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.
Konieczne jest sprawne posługiwanie się komputerem

 

KARIERA EDUKACYJNA

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik administracji.
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik rachunkowości.
Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych, takimi jak: komputer, kserokopiarka, faks.

 

WARUNKI PRACY

Godziny pracy technika ekonomisty są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. 
Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych.
Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczenia się poza instytucję, ale niektóre tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach.

 

KARIERA ZAWODOWA

Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.
Hits: 5279