Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie

 

 

 Przewodniczący: Natalia Nowak

Zastępca: Jakub Kaczyk

Skarbnik: Szymon Kasprzyk

Członkowie: Kewin Barwacz

Mateusz Kopeć

Aleksandra Solak

Karolina Ciukaj

Hits: 2123