Czytaj więcej

 

Informacja dla rodziców i uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej oraz dla rodziców i uczniów klasy 3 oddziałów gimnazjalnych

Hits: 5
Czytaj więcej

Read more ...Zapraszam uczniów oraz rodziców do odwiedzenia zakładki doradcy zawodowego, gdzie znajdziecie wiele ciekawych informacji związanych z rynkiem pracy i nauki. Zapraszam również uczniów szkół podstawowych do zapoznania się z publikowanymi materiałami.

W  wolnej chwili polecam multimedia dla ucznia i rodzica.

Urszula Powroźnik – doradca zawodowy

Hits: 8

Czytaj więcej18 lutego br., uczniowie klas IV TI, VI TG, IV THG uczestniczyli w warsztatach zakresu zarządzania dziedzictwem historycznym i kulturą.
Zajęcia poprowadziła Pani dr hab. Lucyna Rotter certyfikowany tutor i wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Podczas warsztatów poruszone zostały dwa tematy: ,,Kreator kultury” oraz ,,Historia i kultura też mogą być biznesem”.
Celem warsztatów było wypromowanie nauk humanistycznych i możliwości jakie one dają w odnalezieniu się na rynku pracy, w drugiej pod względem rozwoju branży – turystyce oraz zarządzaniu.
Spotkanie zorganizowała Pani mgr Urszula Powroźnik – doradca zawodowy

Hits: 150
Czytaj więcej

Czytaj więcejW poniedziałek  2 grudnia 2019 r. odbył się I etap Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Wzięli w nim udział uczniowie klasy I THI.

Młodzież musiała wykazać się wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych na podstawie materiałów opracowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie przygotowywali się do Olimpiady podczas zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości.

Najlepsze wyniki na etapie szkolnym uzyskali: Emilia Sławek, Adrian Wrona, Laura Bednarek, Damian Kołpa.
GRATULUJEMY !!!

Hits: 119
Czytaj więcej

Czytaj więcej21 listopada uczniowie klasy IV TI, II TI oraz I TE uczestniczyli w seminarium edukacyjnym w firmie Comarch w Krakowie.
Seminarium odbywało się pod hasłem ,,Edukacja w symbiozie ze współczesnością” i składało się z 4 paneli tematycznych.

Pierwszy panel pt ,,Społeczny wymiar ekonomii” poprowadził Pan Mikołaj Pisarski – Prezes Fundacji Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, który wyjaśnił uczniom jakie miejsce w naszym życiu zajmuje ekonomia.

Następnie Pan Kazimierz Jarosz Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych wyjaśnił, jak wygląda Certyfikowana ścieżka zawodowa księgowych, co dają nam zdobyte kwalifikacje oraz gdzie je pogłębiać.

Kolejne panele poprowadzili Pan Tomasz Homel Dyrektor Business Unit MSP Comarch SA oraz Pan Radosław Panas Prezes Zarządu Fundacji Vocational Competence Certificate (VCC).

Pan Tomasz Homel wyjaśnił na czym polega produkcja systemów ERP dla małych i średnich firm, jak wygląda rozwój i przyszłość systemów informatycznych oraz oprogramowania Comarch ERP, natomiast Pan Radosław Panas wyjaśnił co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji oraz jakie są możliwości rozwoju zawodowego w krótkich formach edukacyjnych. Zwrócił uwagę na Zintegrowanych Rejestr Kwalifikacji(ZRK ) jako narzędzia potwierdzającego wiarygodność kwalifikacji pracownika w procesie rekrutacji.

Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w VII Seminarium Edukacyjnym.

Wyjazd na Seminarium zorganizowała Pani Urszula Powroźnik – doradca zawodowy. Opiekunami grupy uczniów byli: Pani Katarzyna Dobrowolska, Pan Marcin Pachowicz, Pani Urszula Powroźnik.

Hits: 176
Czytaj więcej

Czytaj więcejOgólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkich do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.

Tegoroczny Tydzień Kariery odbywał się pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”.

Z tej okazji w naszej szkole zorganizowane było spotkanie z przedstawicielami Banku PKO Bank Polski oraz wizyta zawodoznawcza do oddziału PKO BP w Tarnowie.

23 października 2019 r. uczniowie klas 3 TEH, 4 TH oraz 3 THI wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku PKO Bank Polski w Tarnowie i Krakowie. Naszymi gośćmi były: Pani Magdalena Pabian – kierownik zespołu obsługi klienta oraz Pani Marlena Kozioł i Barbara Bryndal - specjalistki ds. HR i obsługi partnera biznesowego. Tematyka spotkania dotyczyła działalności placówki oraz możliwości zatrudnienia w banku absolwentów naszej szkoły. Młodzież uzyskała informacje dotyczące oferty produktów bankowych, wymagań stawianych potencjalnym pracownikom oraz zasad rekrutacji. Panie zaprezentowały aplikację ,,Bot rekrutuje! Praca w banku”, dzięki której bez wychodzenia z domu można rozpocząć rozmowę kwalifikacyjną. Panie podkreśliły również istotę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań. Pani kierownik zwróciła uwagę, że praca w banku stwarza możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, zapewnia stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Uczniowie otrzymali wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

24 października 2019 r. grupa uczniów klasy I TE i II TH udała się na wizytę zawodoznawczą do PKO Bank Polski w Tarnowie. Uczniowie zostali powitani przez Panią Annę Nowakowską – Dyrektor Banku PKO BP w Tarnowie, która stała się jednocześnie naszym przewodnikiem.  Po kilku ciepłych słowach Pani Dyrektor zaprosiła młodzież do swojego gabinetu gdzie opowiedziała o swojej pracy, przybliżyła zasady korzystania z usług bankowych, zaprezentowała produkty, oferowane klientom przez bank. Przedstawiła również nowoczesne rozwiązania pozwalające na szybką i bezpieczną bankowość mobilną. Następnym punktem spotkania było zwiedzanie działów banku oraz zaobserwowanie pracy na stanowiskach bankowych.

Podczas spotkania poruszone zostały  również zagadnienia odnoszące się do  korzystania z pożyczek, kredytów oraz zakładania lokat. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w rozmowie z doradcą bankowym podczas zakładania konta. W trakcie wizyty swoją wiedzą dzieliła się Pani Magdalena Pabian – kierownik zespołu obsługi klienta, która m.in. przeszkoliła uczniów jak korzystać z wpłatomatu oraz opowiedziała o młodzieżowych kontach bankowych, bankowości internetowej, środkach i  kartach  płatniczych. Było to bardzo ciekawe doświadczenie.

Spotkania zorganizowała Pani Urszula Powroźnik – doradca zawodowy

Hits: 236
Czytaj więcej