REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

Wrzesień 6, 2021

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 17 września 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Mistrzowie 2.

Wykaz kursów dla uczniów:

1. Kurs zawodowy: Kurs carvingu
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów -ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie(miejsce może ulec zmianie)
- Wymiar zajęć: 16 godz.


2. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: 33 godz. w ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 33 godz.

3. Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
- Uczestnicy kursu – 9 uczniów -ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
- Wymiar zajęć: 15 godz.


4. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
- Uczestnicy kursu – 8 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 15 godz.

5. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*
- Uczestnicy kursu – 6 uczniów –ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 145 godz.

* uczeń musi być pełnoletni;
*uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

Hits: 32