Rekrutacja do projektu "Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym"

b_300_300_16777215_00_images_sklejone-loga-unia.pngRozpoczęła się rekrutacja do drugiej części projektu "Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym" realizowanego w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)   osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

W ramach projektu oferujemy wyjazd na 4 tygodniową praktykę zagraniczną (Malta) 37 uczniów ZSP w Żabnie. Główne cele naszego projektu to:
- poprawa kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy oraz zdolności do zatrudnienia;
- zapobieganie przerywaniu i przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów;
- poprawa jakości kształcenia praktycznego;
- rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych uczniów

Projekt przeznaczony jest dla uczniów ZSP w Żabnie kształcących się w zawodach z branż: informatycznej, administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej;

Rekrutacja na praktyki na Malcie przeprowadzana będzie w formie Konkursu.
Wypełnione dokumenty proszę składać u koordynatora projektu - Agaty Ropek-Nowak w sali 313 w dniach od 3 - 10 września 2019 r.

Regulamin rekrutacji


Formularz naboru


 

 

Hits: 1040