"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”-REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Dnia 8 września rozpoczyna się nabór uczestników na zajęcia on -line realizowanych w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”(Edycja VI 2021/2022)

Zajęcia on–line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line dla uczniów/uczennic Technikum w ZSP Żabno.z obszarów:żywność i język angielski zawodowy. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego.

Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15 uczniów/uczennic związanych z danym obszarem.

Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Partner projektu: Powiat Tarnowski

Realizator/rzy projektu: Powiat Tarnowski, Zespół Szkół  Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie Szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1b - Formularz zgłoszeniowy dla uczniów o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności

Załącznik nr 2 - Protokół rekrutacji

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 5 - Zakres danych osobowych użytkowników do Centralnego Systemu Informatycznego

Załącznik nr 6 - Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika