Jakość powietrza w dniu 10.03.2021 r.

OSTRZEŻENIE 1 STOPNIA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA DLA MIASTA TARNOWA, POWIATU BRZESKIEGO, POWIATU DĄBROWSKIEGO, POWIATU GORLICKIEGO, POWIATU MYŚLENICKIEGO, POWIATU SUSKIEGO, POWIATU TARNOWSKIEGO, POWIATU WADOWICKIEGO OBOWIĄZUJE W DNIU 10.03.2021 OD GODZ. 06.00 DO 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego PYŁU PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

OBOWIĄZUJĄCE OGRANICZENIA: 
OBOWIĄZUJE ZAKAZ EKSPLOATACJI KOMINKÓW I OGRZEWACZY POMIESZCZEŃ NA WĘGIEL LUB DREWNO (KOZY, PIECE KAFLOWE), JEŻELI NIE STANOWIĄ JEDYNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA.

* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

ZALECENIA ZDROWOTNE:

* Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
* Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
* Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
* Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

DODATKOWE ZALECENIA DLA OSÓB O WIĘKSZEJ WRAŻLIWOŚCI NA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

* Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
* Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
* Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
* W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

WŁADZE GMIN ZOBOWIĄZANE SĄ DO PROWADZENIA INTENSYWNYCH KONTROLI, ABY ZAPOBIEGAĆ SPALANIU ODPADÓW.

Hits: 243