Decyzją Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie jest realizatorem form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli z terenu miasta Tarnowa oraz powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

Trwa nabór na bezpłatne kursy doskonalące:
- PLANOWANIE PRACY PEDAGOGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA
(adresat: czynni zawodowo nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu województwa małopolskiego)

- GRY MATEMATYCZNE I ICH ROLA W ROZWIJANIU LOGICZNEGO MYŚLENIA DZIECI
(adresat: czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terenu województwa małopolskiego)

- WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SPRAWACH TRUDNYCH (MEDIACJA, STRATEGIA)
(adresat: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Tarnowa i powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego)

- BEZPIECZNE DZIECKO – ZAGROŻENIA OKRESU DORASTANIA
(adresat: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych województwa  małopolskiego)

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie wypełnionych KART ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKA na adres:

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30   lub fax.: 14 688 88 11.

Istnieje również możliwość zgłoszenia on-line. Formularz zgłoszenia uczestnika dostępny na stronie www.tarnow.mcdn.edu.pl

Informacji udziela Biuro Obsługi Klienta - pokój 0-28
tel.  14 688 88 10 w. 118,  kom:  513 042 389,  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Istnieje możliwość udziału w kursie kilku nauczycieli z jednej szkoły.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Cz. VII gr.I

Cz. VII gr. II

Cz. XVII gr. II

Cz. XXXII gr.II

Cz. XXVII gr. I i II

 

Hits: 381