Praktyki wakacyjne

W ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w lipcu 2021 r. uczniowie klasy I i II technikum gastronomicznego oraz klasy I i II BS I stopnia uczestniczyli w płatnych stażach/praktykach wakacyjnych.  Uczestnicy pracowali u lokalnych przedsiębiorców, z którymi szkoła od lat współpracuje. Pod okiem fachowców młodzież zdobywała wiedzę i doświadczenie zawodowe.  Wszyscy uczestnicy otrzymali  zaświadczenia o ukończeniu stażu/praktyki.

W imieniu własnym oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie pragnę podziękować wszystkim pracodawcom/przedsiębiorcom:

Restauracja ,,Herbowa” Marcin Czosnyka
Restauracja Misterium Maciej Jewuła
Zakład Wod-Kan, CO i GAZ, Wiesław Mędala
Zakład Budowlano-Remontowy Andrzej Pudełko
Piekarnia ,,U Michała" Roman Król

za okazane wsparcie i bezpośrednią pomoc, przychylność oraz tworzenie wspaniałej atmosfery w miejscu pracy naszych uczniów. Licząc na dalszą owocną współpracę, wyrażamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego oraz zwiększenia zatrudnienia uczniów w szczególności na lokalnym rynku pracy.

Dziękujemy
mgr Urszula Powroźnik
doradca zawodowy -szkolny lider projektu

 

 

Hits: 146