Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych

Harmonogram dokształcania teoretycznego uczniów szkoły branżowej I stopnia w pierwszym półroczu

Klasa            Stopień

termin

Klasy 3         stopień 3

27.09 – 08.10.2021 r.

Klasy 2        stopień 2

18. – 29.10.2021 r.

Klasa 1        stopień 1

15 – 26.11.2021 r.

Hits: 574