Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych

Harmonogram dokształcania teoretycznego uczniów szkoły branżowej I stopnia w pierwszym półroczu

Klasa  

Stopień

Termin

Klasy 3   

      stopień 3

14.11 - 25.11.2022 r.

Klasy 2   

     stopień 2

17.10 - 28.10.2022 r.

Klasa 1    

    stopień 1

26.09 - 09.10.2022 r.

Hits: 1320