Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

b_300_300_16777215_00_images_banners_logo99.pngW ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.
Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin. Po rozliczonej realizacji stażu/praktyki uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości  1 500,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Projekt ,,Mistrzowie w zawodzie”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać u doradcy zawodowego - pok. 312 do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Staże i praktyki będą realizowane w okresie ferii letnich.