Read more ...W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.
Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin. Po rozliczonej realizacji stażu/praktyki uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości  1 500,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Projekt ,,Mistrzowie w zawodzie”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać u doradcy zawodowego - pok. 312 do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Staże i praktyki będą realizowane w okresie ferii letnich.

Read More

Czytaj więcejW ramach projektu ,, Mistrzowie w zawodzie” grupa uczniów z klasy  IV technikum handlowego i drugiej klasy Branżowej Szkoły I stopnia wzięła udział w  kursie spawania tworzyw sztucznych. Oprócz teorii młodzież uczestniczyła w zajęciach praktycznych podczas których poznawali techniki spawania m.in. gorącym gazem. Po zakończonym kursie wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu kwalifikacyjnego otrzymując  ,,Świadectwo kwalifikacyjne spawacza tworzyw sztucznych”, wydane przez Instytut Spawalnictwa w Katowicach.

Natomiast  uczniowie klasy III Technikum gastronomicznego i handlowego uczestniczyli w kursie obsługi kasy kelnerskiej z POS. Podczas zajęć poznali specyfikę pracy w restauracji. Co ważne, w dużej mierze kurs skupił się na ćwiczeniach praktycznych. Uczniowie uczyli się obsługi kasy, zakładania rachunków dla grup, obsługi różnych form płatności, wykonywania raportów. 18-osobowej grupie taka forma nauki bardzo się podobała. Młodzież była bardzo zaangażowana, chętnie wykonywała ćwiczenia doskonaląc swoje umiejętności. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczeń otrzymał Zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY !!!


Czytaj więcej

Czytaj więcejKontynuując zadania realizowanego przez naszą szkołę projektu pn ,,Mistrzowie w zawodzie”,  po raz kolejny 10 uczniów z klasy I i II  TG wzięło udział w zajęciach   z chemii spożywczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Wykłady  i ćwiczenia prowadziła Pani dr Małgorzata Martowicz – Prorektor ds. Studenckich  i Dydaktyki.  
Uczniowie podczas zajęć w laboratorium chemicznym  mieli możliwość dokonania podstawowej analizy składu  żywności, pod  kątem  obecności substancji antyodżywczych,  oznaczając szczawiany w różnych rodzajach herbat.
Kolejne zajęcia  zaplanowane są na dzień 6. 02. 2019 r., i odbywać się będą  w laboratorium mikrobiologicznym. Uczniowie zapoznają się z diagnostyką mikroorganizmów i wykonają barwione preparaty bakteryjne metodą Gramma.
Podczas zajęć młodzież zdobywać będzie umiejętność przygotowania stanowiska pracy, prawidłowego pobierania próbek i poznawać zmiany zachodzące podczas przetwarzania i przechowywania żywności.

Z relacji uczniów wynika, że zajęcia są bardzo przydatne w przyswajaniu  niezbędnych treści teoretycznych i praktycznych z zakresu chemii spożywczej.

Czytaj więcej

Czytaj więcej9 uczniów klasy 3 ZSZ i III TI ukończyło kurs obsługi wózka widłowego, zdając pozytywnie egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie. Wszyscy otrzymali zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Natomiast w branży gastronomicznej 10 uczniów klasy III i IV TG ukończyło kurs barmański otrzymując Certyfikaty w języku polskim, angielskim i niemieckim, potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY !!!

Kursy zorganizowane były w ramach projektu ,,Mistrzowie w zawodzie”.

Wszystkie kursy realizowane w ramach projektu są BEZPŁATNE.

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Kolejna grupa uczniów  naszej szkoły rozpoczęła  kurs prawa jazdy kat. B.  Kurs organizowany jest  BEZPŁATNIE w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie”.
Więcej informacji na temat  terminów pozostałych kursów, staży i praktyk zawodowych oraz wizyt zawodoznawczych udziela  szkolny lider projektu Pani Urszuli Powroźnik.

Czytaj więcej

Czytaj więcejW ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe.
Formularze rekrutacyjne należy składać do 21 listopada 2018 r.  u doradcy zawodowego pok. 312
Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce MwZ

1. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla

- Uczestnicy kursu – 5 uczniów 
z ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 20 godz.


2. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla

- Uczestnicy kursu – 5 uczniów 
z ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 20 godz.


3. Kurs diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych

- Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSP Żabno
- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 15 godz.


4. Kurs zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

- Uczestnicy kursu – 10 uczniów
- 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie

- 2 uczniów z ZSLiT w Wojniczu
- 3 uczniów z ZSP w Żabnie
- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 50 godz.

 

Czytaj więcej